Kooperatif Faaliyetlerine İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli Yargı Yeri

Yazar: Ufuk ÜNLÜ*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
 

I- GİRİŞ
Ülkemizde uzun yıllardır üretimden tüketime, eğitimden finansmana kadar ekonominin her sektörüne faaliyet gösteren kooperatifler kurulmuştur. Kooperatifler, ortaklarının her türlü gereksinimlerini uygun koşullarlı elde etmelerini sağlamak için kurulan, kâr amacı gütmeyen veya üreticilerin, aracıları aradan çıkararak, ürünlerini daha…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN