Kamu Gözetimi Kurumunun Yeni Bir Uygulaması: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler İçin Hesaplama Aracı (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa YAVUZ*
E-Yaklaşım / Aralık 2022 / Sayı: 360
I- GİRİŞ
Denetim geniş anlamıyla, bir faaliyet veya işlemler bütününün kurallara uygun bir biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesidir. Bağımsız denetim ise; sermaye şirketlerinin finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN