İzaha Davet Uygulamasının Genel Çerçevesi

Yazar: Onur ŞAHİN*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesinde vergiye gönüllü uyumun artırılması, uyum maliyetlerinin azaltılması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlarıyla, izaha davet uygulaması düzenlenmiş olup, izaha davet uygulaması hakkında 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde(1) açıklamalara yer verilmiştir.
İzaha davet uygulaması; bi…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN