İşyerlerinde Yapılan Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücretleri (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet AĞAR*
E-Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358
I- GİRİŞ
Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanun’una göre, işyerlerinde çalışma sürelerine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş olup, yapılacak bu çalışmaların uygulama şekilleri ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan yönetmelikte düzenlenmiştir.
İşyerlerinde yapılan normal çalışma süreleri, fazla çalışma ve fazla sürelerle…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN