İşçilerin Haftalık Çalışma Süresi ve Fazla Çalışma (E-Yaklaşım)

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR*
E-Yaklaşım / Aralık 2022 / Sayı: 360
I- GİRİŞ
İş Kanunu düzenlemesi gereği günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz. Günlük çalışma süresinin 11 saatten fazla olamayacağı Kanunda emredici şekilde düzenlendiğinden, tespit edilen fazla çalışma süreleri denkleştirmeye tabi tutulamaz ve 11 saati aşan çalışmalar için zamlı ücret ödenmesi gerekir. Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerin…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN