İşçi Ücretinden Takas Hakkı (E-Yaklaşım)

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR*
E-Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359
I- GİRİŞ
Çalışanlar açısından en önemli alacak olan ücret aynı zamanda, işverenin de iş sözleşmesinden doğan başlıca borcunu oluşturmaktadır. Ücretin çalışanlar bakımından önemi ve çalışanların işverenler karşısındaki za­yıf konumu göz önüne alınarak, başta İş Kanunu olmak üzere ücretin korunmasına yönelik diğer İş Kanunları ile Türk…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN