İş Uyuşmazlıkları Kanun Yollarında Usuli Kazanılmış Hak Uygulaması

Yazar: Çetin SONKAYA*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmemiş olmamakla birlikte, Yargıtay içtihatları ile geliştirilmiş, öğretide kabul görmüş ve usul hukukunun vazgeçilmez uygulamalarından biri “usuli kazanılmış hak”(1) müessesidir.
5235 sayılı Kanun ile kurulan Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete ge…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN