İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Değiştirilmesinin Usul ve Esasları

Yazar: Arif TEMİR*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Çalışma hayatının bir düzen içerisinde yürüyebilmesi için işveren ve işçilerin belirli kurallara uymaları gerekiyor. Bu kuralların başında konuyu düzenleyen iş mevzuatı, toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesi gelmektedir. Çalışma hayatının temel kuralları mevzuat düzenlemeleri belirlenmiş, bunun dışında kalan konular tamamen tarafların özgür iradesine…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN