İş Sözleşmelerinin Askıya Alınması

Yazar: Mahmut ÇOLAK*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
Bu makale çalışmamızda iş sözleşmelerinin askıya alınması konusu soru cevaplarla işlenmeye çalışılacaktır.
II- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA OLDUĞU HALLER NELERDİR?
İş sözleşmeleri aşağıdaki hallerde askıda olduğu kabul edilir:
• Kadın işçinin doğumu nedeniyle
• Sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedeniyle
• Askerlik nedeniyle
• İşçin…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN