İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İşyerlerinde Çalışan Temsilciliği (E-Yaklaşım)

Yazar: Arif TEMİR*
E-Yaklaşım / Aralık 2021 / Sayı: 348

I-
GİRİŞ
Çalışan temsilcisi 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu([1])
ile çalışma mevzuatımıza girmiş ve
yasal bir statü kazanmıştır. Çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara
katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını
isteme, tekliflerde bulunma
ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye
yetkili çalışana
denilmektedir. İş Sağlığı v…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN