Yaklaşım Logo

İş Arama İzninde İşçinin Talebi Aranır mı? (E-Yaklaşım)

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR*
E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361
 
I- GİRİŞ
Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin iş sözleşmesinin feshinde işçiye tanınması gereken bildirim öneli, işçiyi fesihten sonraki hayata hazırlamak için önemlidir. Bildirim süresi sonunda işten ayrılacağını bilen işçi, bu süre içinde bir başka iş arayarak bir başka işyerinde yeniden çalışabilmek için g…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
864