İmalatçıların İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinin Usul ve Esasları

Yazar: Nuri DEĞER*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV)’nun “Mal ve Hizmet İhracatı” başlıklı 11/A-a maddesine göre KDV’de, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler vergiden tam istisna edilmiştir. Başka bir deyimle ihracat teslimleri, söz konusu malların imalatı veya ticareti KDV yükünden tamamıyla arındırılmıştır.
Dış ticarete konu olan malların, ihraç ve ithal eden ü…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN