İmalat Sanayii İle Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İstisnası

Yazarlar: Onur ŞAHİN*
                Ahmet ALTUNKUŞ**
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile(1) diğer bazı kanunların yanı sıra Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmışt…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN