Gerçek Faydalanıcı Bildiriminin Önemi ve Uygulamadaki Yaptırımın Yetersizliği

Yazar: İsmail KARAKOÇ*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu vergi kaçakçılığıyla mücadele amacına yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Küresel Forum, şeffaflık ve uluslararası bilgi değişimi konusunda ülkelerin uyması gereken asgari standartlar olu…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN