Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Onayının Yaptırılma Zorunluluğu

Yazar: Mustafa YAVUZ*
Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 

I- GİRİŞ
Gerçek ve tüzel kişi tacirler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda(1) (TTK) öngörülen ticari defterleri tutmak ve bu defterlerde ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde ettiği neticeleri, mezkûr Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ort…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN