Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları Kapsamında Vazgeçilen Alacakların Doğrudan Kar Hesabına Kaydedilmesi

Yazar: Hasan Basri CAN*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilme…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN