Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiralayan Açısından Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi

Yazar: Cansu ÜNLÜ*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
“TFRS 16 Kiralamalar” Standardı (Standart) 31.12.2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere Kurul Kararı olarak 16.04.2018 tarih ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Standart kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirlemekte, kiracı ve kiraya verenlerin bu işlemleri ger&cc…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN