Fazla Çalışmanın İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Riskleri Nelerdir?

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiştir. 6331 sayılı Kanun; iş sağlığı ve güvenliği yönünden sadece işverene değil işçilere de y&…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN