Faturanın Kim Adına Düzenlenmesi Gerektiği

Yazar: Mehmet MAÇ*
Yaklaşım / Aralık 2021 / Sayı: 348

I-
GİRİŞ
Mal veya
hizmet satışlarına ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzunun (mali
belgenin) KİM ADINA düzenleneceği konusunda bazen tereddüt oluşabilmektedir.
Faturanın
veya serbest meslek makbuzunun kanunen Müşteri adına düzenlenmesi
gerekmektedir.
Dolayısıyla
yazımıza konu sorun, malı veya hizmeti satın alan müşterinin kim olduğu
hususunun belirlenmesine ilişkindir.
Aşağıdaki
bölüm…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN