Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Bilinmesi Gerekenler

Yazar: Sevgi ÜVEDİ*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlardan biri olan yaşlılık aylığı bağlanmasından yararlanabilmek için yaşlılık aylığına hak kazanma genel koşullarını taşımak gerekmektedir. Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi, 4/1-(a) ve 4/1-(c) sigortalıları için çalıştığı işinden ayrılma ve yazılı istekte bulunma koşullarının, 4/1- (b) sigortalıları için ise yalnızca yazılı istekte bulunma koşulunun gerç…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN