Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerinde KDV İstisnası

Yazar: Özkan AYKAR*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Ülkemizde yüksek teknolojiye dayalı yerli marka araç üretimi ile rekabet gücü yüksek tedarik sanayinin geliştirilerek uluslararası pazar payının artırılmasına yönelik bazı hedeflere On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023) yer verilmiştir. Bu doğrultuda yerli marka otomobil projesine yönelik teşvik mekanizmasının geliştirilmesi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek &uu…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN