Eğitim Harcamaları ve Sigorta Primlerinin Ücret Kazançlarından İndirilmesinde Vergiye Tabi Olma Şartı ve Rekabet Eşitsizliği Üzerine Değerlendirme

Yazar: Mustafa ÇOLAK*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Verginin temel kamu geliri olma vasfı dışında büyüme başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel göstergeler üzerinde olumlu etki bırakacak çeşitli fonksiyonlarını dile getirmek mümkündür.
Eğitime yönelik okul ve diğer eğitim giderlerinin, sosyal güvenlik sistemine yönelik sigorta primlerinin vergi matrahından düşülebilmesine imk&aci…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN