Derneklerde “e-Alındı Belgesi” Uygulaması (E-Yaklaşım)

Yazarlar: Serkan KOŞAR*
                 Onur ŞAHİN**
E-Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358
I- GİRİŞ
Dernek, kazanç paylaşma dışında, Kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını ifade etmekte olup([1]), söz konusu…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN