Dava/İcra Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Vergi İncelemelerinde Karşılaşılan Sorunlar

Yazar: Muhammet ÇARBOĞA*
Yaklaşım / Aralık 2022 / Sayı: 360

I- DAVA/İCRA VEKALET ÜCRETİNİN MAHİYETİ
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde borçluya yükletilen vekalet ücreti, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilen sanığa veya Hazineye yükletilen vekalet ücreti ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca vekille takip edilen davalarda kanun gereği…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN