DANIŞTAY KARARLARI


Danıştay 7. Daire
Tarih    : 27.01.2022
Esas No : 2018/2442
Karar No  : 2022/285
6802 s. GVK Md. 28
BANKAYA ÖDENMESİNE HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETLERİNDEN SÖZLEŞMELİ AVUKATLARA ÖDENEN MİKTARIN BSMV’NİN KONUSUNA GİRMEDİĞİ     
Sözleşmeli avukatlar tarafından vekaleten takibi yapılan ve lehe sonuçlanan davaların sonucunda mahkemelerce davacı bankaya ödenmesine hükmedilen vekalet ücretlerinden, sözleşmeli avukatlara ödenen miktarın banka ve sigor…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN