Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Karşılıklı Anlaşma Usulüne Başvurma Hakkı (E-Yaklaşım)

Yazar: Yüksel GÜNEŞ*
E-Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359
I- GİRİŞ
7338 sayılı Kanunla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na eklenen Ek-14,15,16,17 ve 18. maddelerle([1]), çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan karşılıklı anlaşma usulü ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının taraf devletlerce yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Mükel…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN