Çalışma İzni Alması Gereken Yabancılar ve Muaf Olan Yabancılar İle Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler

Yazar: Arif TEMİR*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
Yabancıların Türkiye’deki istihdamları bugüne kadar birçok değişik kanunlarla düzenlenmiş ve bu konuda dağınık bir mevzuat oluşmuştur. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun bugüne kadar oluşan değişik yasalardaki düzenlemeleri de içine alarak mevzuat dağınıklığına son vermiş ve birçok yeni düzenlemeyi de beraberinde getirmiştir(1).
4817 sayılı Ka…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN