Çalışma Hayatında Ücret ve Yükümlülükler İle İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi

Yazar: Akın ŞİMŞEK*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
Ücret uygulamasıyla ilgili olarak yasalarda farklı tanımlamalara tabi tutulmuştur. İş Kanunu’nun 32. maddesinde genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.
5510 sayılı Sosyal ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanmasında ise Kanun’un 3. maddesinde ücret, 4…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN