Arabuluculukta Vergilendirme

Yazar: Fırat İNSEL*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş mahkemelerinin yargılama usulü yeniden düzenlenmiş ve mevcut 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ise yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca Kanun kapsamında; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu gereğince bireysel veya toplu iş s&ou…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN