Anonim Şirketlerin Haklı Sebeplerle Feshi Davası

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
Yaklaşım / Aralık 2021 / Sayı: 348

I-
GİRİŞ
Anonim şirket,
sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız
malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik
kazanan anonim şirketler sürenin sona ermesi, işletme konusunun gerçekleşmesiyle
veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle, esas sözleşmede öngörülmüş
herhang…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN