Anonim Şirketlerin Feshi Davası

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
Anonim şirketler sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan sermaye şirketleridir. Hali hazırda ülkemizde yaklaşık 170.000 anonim şirket faaliyet göstermektedir(1). Bu şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilmekle birlikte, şirketin kurulmasında Kanun hük&…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN