Anonim Şirketin Statü Yedeklerini Kâr Dağıtımında Kullanma Koşulları

Yazar: Soner ALTAŞ*
Yaklaşım / Aralık 2022 / Sayı: 360

I- GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK(1))’nun 509. maddesinin ikinci fıkrasında; “Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. TTK, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETK(2)) gibi, kanunî yedek akçelerden ayrı olarak, anonim şirketlerin isteğe bağlı yedek akçe ayırabilmelerine de im…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN