Anonim Şirket Statüsündeki Belediye Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Sorumlulukları (E-Yaklaşım)

Yazar: Salih ÇALAL*
E-Yaklaşım / Aralık 2022 / Sayı: 360
I- GİRİŞ
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelere sağladığı en önemli imkânlar arasında şirket kurabilme yetkisi gelmektedir. Bu kapsamda belediyeler, Yasalar ile kendilerine verilmiş görevleri yerine getirirken, Yasalarla verilen yetki ve sorumluluk sınırlarına bağlı kalmadan özel hukuk alanında kendi şirketleri aracılığıyla hareket serbestisi kazanmaktadırlar. Anonim şirket statüsünde fa…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN