Anonim Şirket Aktifine Kayıtlı Araçların İcra Yoluyla Satılması

Yazar: Salih ÇALAL*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 329. maddesine göre anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Kanun, kesin bir sınır çizerek anonim şirketlerde ortakların sorumluluğunu sadece t…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN