Amortisman Uygulamasında Son Yenilikler (E-Yaklaşım)

Yazar: Gülşah ACAR*
E-Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359
I- GİRİŞ
2021/113 Sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere, 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun (Kısaca “Kanun” olarak belirtilecektir) ile muhtelif vergi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
Bu Sirkülerimizde anılan Kanun ile Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun “Amortisman” hükümlerine yönelik değişikliklere yer verilmiştir.
7338 Sayılı Kanun ile amortisman hükümlerinde bazı yenilikler olmuştur. B…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN