Adi Şirketlerin (Ortaklıkların) Yürüteceği Yıllara Sâri İnşaat İşleri Nedeniyle Hakedişler Üzerinden Peşin Ödenen % 5 Vergi Stopajları İle Fatura Bedelleri Üzerinden Yapılacak 4/10 KDV Tevkifatlarının İadeleri

Yazar: Murat TOKMAKKAYA*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- ADİ ŞİRKETLERİN (ORTAKLIKLAR) HUKUKİ STATÜSÜ VE MÜKELLEFİYET DURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ
Adi ortaklıklar (şirketler) kuruluş, işleyiş ve tasfiye açısından Borçlar Kanunu’nun 620-649 madde hükümleri kapsamında sözleşmeye bağlı bir hukuki oluşumdur.
Adi ortaklıklar, kazanç paylaşımı amacıyla kurulan ortaklıklar olup ortaklar, belli bir işin (örneğin bir bina inşaatı…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN