AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Bu Kapsamdaki Ipard Bileşeni ve Desteklenen Projelerde KDV Uygulaması

Yazar: Sülhaddin ARAR*
Yaklaşım / Aralık 2022 / Sayı: 360

I- GİRİŞ
Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) ile, Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uyg…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN