7420 Sayılı Kanunla Getirilen Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Vergilendirme Hükümlerinin, 6102 Sayılı TTK’nın Esas Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Hükümleri Karşısında Değerlendirilmesi-II (E-Yaklaşım)

Yazar: Ferhat FAHRAN*
E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362
II- DEĞERLENDİRMELERİMİZ VE ÖRNEK OLAYLAR
Yazımızın I/A bölümünde ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, TTK’da sermaye azaltmasının genel hükümleri dışında, istisnası sayılabilecek hükümler mevcuttur. Ancak, Vergi Mevzuatına 7420 Sayılı Kanunla KVK’ya getirilen sermaye azaltması düzenlemesi, TTK’da genel hükümlerin istisnası sayılabilecek yukarıda bahs…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN