7338 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sonrası Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde Yenileme Fonu Uygulaması ve Yaşanan Tereddütler (E-Yaklaşım)

Yazar: Altar Ömer ARPACI*
E-Yaklaşım / Aralık 2021 / Sayı: 348

I- GİRİŞ
Yenileme fonu uygulaması Vergi Usul Kanunu’nun
328. ve 329. maddelerine istinaden mükelleflere tanınan bir vergi erteleme
müessesesidir. Burada amaç yatırım malı sayılan işletmelerin bilançolarına dahil
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenmesinin teşvik etmektir. Kanuni
manada yenileme
fonu; iktisadi işletmelere dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin
gerektiğinde yenile…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN