7338 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Medya Fenomenlerinin Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi Esasları

Yazar: Levent BAŞAK*
Yaklaşım / Aralık 2021 / Sayı: 348

I-
GİRİŞ
14.10.2021 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisinde kabul edilen ve uygulamada Torba Kanun adı verilen 7338
sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”(1) ile bazı vergi kanunlarında önemli
değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanunlardan bir tanesi de 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu’dur (GVK’dır).
7338 sayılı Kanun ile GVK’da yapılan
öne…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN