7338 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikle Birlikte Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer ve Vergi İncelemesinin Başladığı Tarih

Yazar: Levent BAŞAK*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
Mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”(1) çıkarılmıştır….

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN