535 No.lu VUK Genel Tebliği İle 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde Yapılan Değişikliklerle e-Belge ve e-Defter Uygulamasına Dahil Edilen Mükellef Grupları

Yazar: Deniz TURAN*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesine yönelik değişiklikleri ve Kıymetli Maden ile e-Döviz alım-satım belgesi uygulamasına ilişkin düzenlemeleri de içeren 535 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Yayımlanan 535 sıra numaralı tebliğ doğrultusunda, mükellef gruplarına g&ouml…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN