2023 Yılı İlk Yarısında Alt Sınır Emekli Aylığı ve Uygulama Esasları

Yazar: Akın ŞİMŞEK*
E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesinde ve sonrasında da SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi çeşitli sigortalılık statüsüne göre çalışması olanlara emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmasında da çalışanlarda asgari ücret alt sınırı olduğu gibi alt sınır emekli aylığı tutarı uygulaması bulunmaktadır. Emeklilerin alt sınır aylıkları genel olarak 5510…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN