2023 Yılı Asgari Ücret Desteği (Yararlanmaya İlişkin Şartlar, Usül Ve Esaslar)

Yazar: Mustafa İTİŞKEN*
E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
Kamuoyunda asgari ücret desteği olarak bilinen ve önemle beklenen 5510 sayılı Kanun’un([1]) 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (4/a) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine 2023 yılında yapılacak prim desteği; 12.11.2023 tarihli 7431 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN