Yaklaşım Logo

Yabancı Şirketlerce Türkiye’de Açılan İrtibat Büroları Teknoloji Üssü Olarak Kullanılabilir Mi?

Yazar: Levent BAŞAK* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Türkiye’de yurt dışında yerleşik yabancı şirketler tarafından açılacak olan irtibat bürolarının (ofislerinin) hukukî statüsü 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu”([1]) ile belirlenmiştir. Ayrıca irtibat bürolarının Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili olarak “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nde([2]) özel bir düzenleme yapılmıştır. […]

Sigorta Primlerinin ve İdari Para Cezalarının (7440 Sayılı Kanun Kapsamında) Yeniden Yapılandırılması ve Sonuçları

Yazar: Mustafa İTİŞKEN* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Bilindiği gibi, her ne kadar, her kesim tarafından eleştirilse de; sosyo ekonomik, sosyo politik ve diğer nedenlerle, işverenlerin ve sigortalıların yükümlülüklerini yerine getirmeleri hususunda zorlandıkları dönemlerde; değişik aralıklarda ve pek de uzun vade denilemeyecek dönemlerde hem genel bütçeye gelir temin […]

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması ve Özellikli Durumlar

Yazar: Ahmet KORKMAZ* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ KVK’nın 32/A maddesiyle ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, bölgelerarası gelişmişlik düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak da kümelenme olgusunun öne çıkarılarak yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanmasına imkân tanınmıştır. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında finans […]

EYT’li Çalıştıran İşverene Teşvik Uygulaması

Yazar: Sevgi ÜVEDİ* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici […]

Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yapan Kamu Görevlisine Disiplin Cezası Verilmesi

Yazar: Ertan AYDOĞAN* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Gelişen ve farklılaşan teknoloji sosyal medyayı kullanmayan kişi sayısını neredeyse yok denecek kadar az hale getirmiş ve bağımlılık yaratan bu durum, insan ilişkilerini yeni bir boyuta taşımıştır. Günümüzde insanlar uzun saatlerini sosyal medyada geçirmekte ve mobil telefonlar sayesinde sosyal medya […]

KOSGEB’in “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” Uygulaması

Yazar: Bünyamin ESEN* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından küçük ve orta büyüklükteki işlemlere (KOBİ’lere) yönelik olarak çeşitli destekleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile KOBİ’lerde kaliteli ve verimli üretimin teşviki, rekabet gücünün artırılması, işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik […]

7440 Sayılı Kanun Kapsamında 100 Kasa Hesabı Düzeltme İşlemlerinin Avantajları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yazar: Bilal SIRÇA* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ 100 Kasa Hesabı, işletmelerin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının giriş ve çıkışlarının izlenmesi için kullandıkları hesaptır. İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu […]

Doğum Sonrası Yarım Çalışma ve Yarım Çalışma Ödeneği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yazar: Fahrettin YÜKSEK* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemlerinden biri doğum oranını düşmesi,  buna bağlı olarak genç nüfusun azalıp yaşlı nüfusunun artması ve buna paralel olarak da yaş ortalamasının yükselmesidir. Maalesef ülkemizde de durum aynı şekilde seyir etmekte olup günümüzde kadınların […]

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa ve Ortaklara Borçlar Hesabının Düzeltilmesinin İnceleme ve Tarhiyata Etkisi

Yazar: Fırat İNSEL* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla; vergi ve cezalar ile diğer borçların yapılandırılması, ödeme kolaylığı, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere […]

Borçlanma Yoluyla Eksik Olan Hizmet Sürelerinin Tamamlanması

Yazar: Serdar ADAY* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Hizmet borçlanması, emeklilik şartlarından olan prim gün sayısı (Diğer şartlar sigortalılık süresi ve yaş) şartının yeterli gelmediği durumlarda sigortalılar için söz konusu eksikliği telafi etmek adına tanınmış bir haktır. Diğer taraftan borçlanılan sürenin, sigortalının ilk tescil tarihinden önceye ait olması […]