Yaklaşım Logo

Sitelerde Hizmet Alımı ile Yönetim Faaliyetlerine İlişkin Ödemelerin Vergisel Durumu

Yazar: Murat ÖZDEMİR* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363 I- GİRİŞ İnsanların çalışma hayatları dışında en çok vakit geçirdikleri özel yaşam alanları olan apartman veya sitelerde birlikte yaşamanın doğal bir sonucu olarak bir takım hizmetlerin ifa edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda sitelerin yönetici, denetçi, muhasebeci, ofis çalışanı vb. […]

İş Göremezlik Raporu Almayı Alışkanlık Haline Getiren İşçileri Bekleyen Riskler

Yazar: Mahmut ÇOLAK* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363 I- GİRİŞ Bu çalışmamızda, iş göremezlik raporu almayı alışkanlık haline getiren işçileri bekleyen riskler ve işverenlerin uygulayacağı müeyyideler değerlendirilecektir. II- SIK SIK ALINAN İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARININ İŞ AKDİNE ETKİSİ 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin gerekçesinde işçinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler […]

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davalarında Çocukların Anne/Babaya Destek Olduklarına İlişkin Karine

Yazar: Hamit TİRYAKİ* E-Yaklaşım / Mart  2023 / Sayı: 363 I- GİRİŞ Destek, hayatta olduğu süre boyunca sürekli ve düzenli olarak bir kimseye bakan veya eğer ölüm gerçekleşmeseydi, az çok yakın bir gelecekte bu bakımı sağlayacak olan kişidir([1]). Karine ise, sözlük anlamı bakımından karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına ve çözümlenmesine yarayan […]

Geçici Görevlendirme Süresinde Disiplin Hükümlerine Aykırı Bir Fiilin İşlenmesi Durumunda Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Merciin Tespiti (E-Yaklaşım)

Yazarlar: Serkan KURDAŞ*                 Mert BALCI** E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ Kamu hizmetini sunmakla görevli memur ve kamu görevlilerinin, kamu hizmetinin ifasındaki fiil ve hallerinin düzenlenmesi Devletin yetki ve sorumluluğu altındadır. Devlet bu sorumluluğunu disiplin hukuku alanında yaptığı düzenlemelerle […]

Finansal Mali Tablolardan Kimler Faydalanıyor, Neden Farklılaşıyor? (E-Yaklaşım)

Yazar: Ertuğrul KILIÇ* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ Finansal tablolar, işletmenin belirli bir tarihte finansal durumunu, işletmenin performansını ve işletmenin bir dönemde yaratmış olduğu nakit akışları hakkında kullanıcılara bilgi vermektedirler. Kullanıcılar, bu bilgilere göre karar alma aşamasında fayda sağlayacakları bilgiler vasıtasıyla doğru kararlar almak isterler. Finansal tablolar geçmişe […]

2023 Yılında Uygulanacak Olan SGK Parametreleri (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet AĞAR* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ 2023 yılında uygulanacak olan asgari ve azami ücret, kıdem tazminatı tavanı, Sigorta Prim Kazancından istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı, aile yardımı yemek kartı kullanma şekli ile işverenlere verilecek asgari ücret desteği, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma […]

7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Uzatma Uyarınca Reeskont İşlemlerinde Vadeli Çekler (E-Yaklaşım)

Yazar: Altar Ömer ARPACI* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ Ticari kazancının tespitinde iki temel ilke söz konusudur. Bunlardan birincisi tahakkuk esası, ikincisi ise dönemsellik esasıdır. Tahakkuk esasına göre, kazancın tespitinde ödeme veya tahsilât dikkate alınmaz. Bir hâsılat unsurunun doğuşu (tahakkuku) yeterli olup tahsil edilmiş olması şart değildir. Aynı […]

Belediye Şirket Çalışanlarına 6772-İlave Tediyesi Ödenir mi? (E-Yaklaşım)

Yazar: Mahmut ÇOLAK* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ Belediyelere ait şirketlerde çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi “işçi”, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açısından “4/1-a (SSK) sigortalısı” olarak kabul edilmektedir. “İşveren” sayılan belediye şirketleri, çalıştırdıkları işçilerine/4/1-a kapsamındaki sigortalılarına 6772 sayılı “Devlet ve Ona […]

Anonim Şirketin Yardım Akçelerini Kâr Dağıtımında Kullanmanın Koşulları (E-Yaklaşım)

Yazar: Soner ALTAŞ* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ Anonim şirketin isteğe bağlı olarak kendi çalışanları yararına yedek akçe ayırması mümkündür. İsteğe bağlı (ihtiyarî) yedek akçeler, genel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu([1]) (TTK([2]))’nun 521. maddesinde düzenlenmiş, işçiler yararına yardım akçesine ilişkin 522. ve genel kurul kararıyla yedek akçe […]

Yurt Dışında Yer Alan İnternet Sitelerinde Satış Yapılması Durumunda Esnaf Muaflığından Faydalanılabilir mi? (E-Yaklaşım)

Yazar: Levent BAŞAK* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ Kamuoyunda “Torba Kanun” adı verilen ve 11.11.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”([1]) ile vergi kanunlarında da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK)([2]) […]