Yaklaşım Logo

Sosyal Medyanın (Kötüye) Kullanımından Kaynaklı İş Uyuşmazlıklarında Meşruiyet Değerlendirmesi Hangi Kriterler Üzerinden Yapılmalıdır? (E-Yaklaşım)

Yazar: Çetin SONKAYA* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Çalışanların sosyal medyadaki paylaşım ve beğenileri istihdam ilişkilerinde güven ilişkisini bozabilmekte, işverenliğin imaj ve itibarını olumsuz etkileyebilmektedir. Sosyal medyanın (kötüye) kullanımından kaynaklanan nedenlerle çalışanlara disiplin hükümlerinin uygulanması istihdam ilişkilerinde bilinen bir vakıadır.[1] Çalışanların sosyal medyada yaptıkları paylaş… YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ […]

Ortaklık Adına Kayıtlı Hatlı Minibüs Satışının Yapılarak Ticari Taksi Faaliyetine Devam Edilmesi Halinde Vergilendirmenin Nasıl Yapılacağı (E-Yaklaşım)

Yazar: Yüksel GÜNEŞ* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Adi ortaklık sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 620 ile 645. maddelerinde düzenlenmiş olup, adi ortaklığın sona erme halleri ise 6098 sayılı Kanun’un 639. maddesinde belirtilmiştir. Bu yazımızda, vergi mevzuatı ve gelir idaresinin görüşleri çerçevesinde ortaklık adına kayıtlı hatlı minibüs satışının yapılarak […]

İş Kanunu’na Göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma (E-Yaklaşım)

Yazar: Bünyamin ESEN* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçilerin çalışmalarının mahiyeti ve ücretlerinin nasıl hesaplanacağı Türk İş Hukuku’nun temel meselelerinden biridir. Bu kapsamda önem arz eden bir unsur da ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma olgusudur. Ülkemizde ulusal bayram ve genel tatil (kısa UBGT) […]

Yasal Defterlerin Tasdik Ettirilmemesinin Sonuçları (E-Yaklaşım)

Yazar: Eda KAYA BÜKÜLMEZ* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Vergi mükellefleri açısından; hesap dönemi takvim yılı olanların, 2023 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2022 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Tasdik zorunluluğu olan yasal defterlerden herhangi birisinin; a- Tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmamış olması Vergi Usul […]

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı Var mı? (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet AĞAR* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Bilindiği gibi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesindeki hükme göre, yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren haller düzenlenmiş olup, belirli süreli iş sözleşmesinin kararlaştırılan sürenin dolmasıyla sona ermesi halinde, kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren haller arasında sayılmamıştır. […]

Konaklama Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: M. Vefa TOROSLU* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Günümüzde bazı ülkelerde konaklama veya turistik amaçlı verilen hizmetlerden faydalanan kişilerden, bu hizmetlerin sunulması nedeniyle verilen hizmetler üzerinden konaklama vergisi, şehir vergisi, doluluk vergisi, turist vergisi vb. isimler altında vergiler alınmaktadır. Bu tür vergiler ile gelir sağlama yanında turizm sektöründen kaynaklanan […]

Anonim Şirketin Olağanüstü Yedeklerini Kâr Dağıtımında Kullanma Koşulları (E-Yaklaşım)

Yazar: Soner ALTAŞ* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu[1] (TTK[2])’nun 509. maddesinin ikinci fıkrasında; “Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Kâr dağıtımında kullanılabilecek yedek akçelerden bir tanesi isteğe bağlı yedek akçedir. İsteğe bağlı (ihtiyarî) yedek akçeler, genel […]

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Verilen Teslim ve Hizmetlerde KDV (E-Yaklaşım)

Yazar: Nuri DEĞER* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ 3065 sayılı KDV Kanunu’na 5035 sayılı Kanun’un 11. maddesi 1.fıkra ile eklenen ve 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren geçici 20. madde ile teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen mal ve hizmetlerin teslimlerinin KDV karşısındaki durumu hüküm altına alınmıştır. Daha sonra […]

2023 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet SOLMAZ* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Bildiğiniz üzere, 2023 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2022 tarihinde sona ermektedir. Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, SPK hükümleri ve ilgili Tebliğ maddelerine göre konuya açıklık getirmeye çalışacağız. A- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (Gerçek Kişiler, Kollektif ve Komandit […]