Yaklaşım Logo

Arabuluculuk Müessesine Başvurulması Sonucunda Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi İstisnası

Yazar: Hasan Basri CAN* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “alternatif uyuşmazlık çözümü“ yöntemidir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle […]

Kapıcılara Konut Verilmesi ve Kapıcının Elektrik, Su, Doğalgaz, Cep Telefonu Gibi Giderlerinin Ödenmesi

Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Günümüzde şehirlerde birçok apartmanda kapıcı istihdam edilmektedir. “Kapıcı” yerine uygulamada çoğunlukla “apartman görevlisi” deyimi kullanılmaktadır. Kapıcılarında çalışma mevzuatından kaynaklanan diğer işçiler gibi birçok hakları bulunuyor. Kapıcılar diğer işçilerden farklı olarak genellikle görev yaptıkları apartmanda/sitede oturuyorlar. Bu durum da kapıcıları diğer çalışanlardan ayıran en büyük […]

Sosyal İçerik Üreticileri İle Mobil Uygulama Geliştiricilerine Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası (E-Yaklaşım)

Yazar: İsmail KARAKOÇ* E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Son yıllarda teknolojide yaşanan küresel gelişmelerle birlikte, Türkiye’de de iletişim araçlarının çeşitliliği yaygınlaşmıştır. Söz konusu iletişim araçlarının başında sosyal medya olarak tabir edilen sosyal paylaşım ağları etkinliğini artırmıştır. Kişi ve kurumlar sosyal paylaşım ağlarını kullanarak pazarlamalarını bu yönde kullanabilmektedir. Geçmişten […]

Kamu İdaresine Karşı İşlenen Memur Suçları ve Soruşturma Usulü (E-Yaklaşım)

Yazar: Ertuğrul TURAN* E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa, Kanun ve diğer alt normlara sadık kalarak kamu hizmetlerini yerine getirmesi özellikle toplumda hâkim olan güvenin korunması açısından önem taşımaktadır. Bu kişilerin görev ve sorumluluklarına aykırı bazı davranışları, belli koşullar altında zimmet, irtikap, rüşvet, nüfuz ticareti ve görevi […]

Motorlu Araçlar İçin Getirilen ÖTV Oran Değişikliklerine İlişkin Değerlendirme

Yazar: Fırat DEMİR* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, “2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere; (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar […]

Fesih Yasağına Aykırılık Yapılan Feshi Haksız-Geçersiz (mi?) Kılar

Yazar: Cüneyt ÖZEN* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Yeni Koronavirüs (Covıd-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmak ve işgücü piyasasında yol açtığı olumsuzlukları gidermek için 16.04.2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda(1) işverenlere üç […]

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası, Yayınlanacak Tebliğ Işığında Değerlendirmeler (E-Yaklaşım)

Yazarlar: Ümit BOZKURT*                 Fatma KARA** E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Global dünyada yaşanan gelişmelere eşanlı olarak, Türkiye’de de elektronik iletişim araçları aracılığıyla sağlanan iletişim süratle yaygınlaşmıştır. Bunların başında kamuoyunda “sosyal medya” olarak da anılan ve internet ortamında faaliyet gösteren sosyal paylaşım ağları geliyor. Günümüzde […]

Lisanslı Futbolcu Menajerliği Faaliyetinin Niteliği ve Vergilendirilmesi

Yazar: Mehmet YÜCEL* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Yazılı ve görsel spor basını olmak başta üzere sıkça duymuş olduğumuz lisanslı futbolcu menajerliği (lisanslı futbolcu temsilcisi) günümüzün popüler mesleklerinden birisi haline gelmiştir. Lisanslı futbolcu temsilcisi, profesyonel oyuncuları, bir sözleşme hakkında görüşmeler yapmak amacıyla bir kulübe karşı, ya da bir kulübü, bir sözleşme hakkında […]

Kusurlu Hareketi Sonucu Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı

Yazar: Erol GÜNER* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Kıdem tazminatı işçilere tanınmış önemli haklardan biridir. Getirdiği mali yük bakımından da işverenler için önemlidir. Bu nedenle yoğun bir şekilde tartışma ve uyuşmazlıklara yol açmaktadır. Kıdem tazminatının işverenler üzerinde ağır bir yük oluşturması yanında pek çok işçinin hak ettikleri tazminatı alamamaları söz konusudur. Bu […]

Vergi Hukukunda İhbarname Prensibi (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa ALPASLAN* E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Vergilendirmede tebligat işlemleri önem taşır. 213 sayılı VUK’nun 22. maddesine göre yapılacak tebliğlerin mutlak surette 213 sayılı VUK’nun tebliğ hükümlerine göre yapılması zorunludur([1]). VUK’nunda tebliğ ile ilgili hükümler ayrıca düzenlenmiştir. 213 sayılı VUK’nun da tebliğe dair hüküm bulunmayan durumlarda Tebligat Kanunu’ndan istifade edilir([2]). 213 […]