Yaklaşım Logo

Türkiye’de Kalma Süresinin 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Yazar: Sinem YEŞİLDAĞ DEMİR* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Gelişen ve buna bağlı olarak da her alanda değişen dünya düzeninde, ekonomik sistemin aktörlerinin küresel pazarlarda çok çabuk ve hızlı bir şekilde buluşması şirketler arasında ticari faaliyetlerin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Şirketler, ihtiyaç duydukları birçok hizmeti […]

İşçilerine Eşit Davranmayan İşveren Tazminat Öder mi?

Yazar: Burcu ŞENSOY* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353     I- GİRİŞ Çalışma hayatı ile ilgili temel haklar, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi, ayrımcılığın önlenmesi, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının tanınması olarak ele alınabilir. Bu haklar 18 Haziran 1998 tarihinde 1997 yılında ILO Çalışma Konferansı Raporunda […]

Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Özkan AYKAR* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ İhtiyaç fazlası gıdanın yoksul vatandaşlara dağıtılmasına imkân tanıyan gıda bankacılığı, 5179 sayılı Kanun’un 3. maddesinde “Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla […]

Kurumlar Vergisinde Eğitim ve Öğretim Kazanç İstisnası ve Uygulaması

Yazar: Cihan TEKİN* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353     I- GİRİŞ Özel okullar, mülkiyeti gerçek bir kişiye veya bir özel kuruluşa ait olan eğitim öğretim yerleridir. Günümüzde özel okulların çok yaygın olduğu görülmektedir. Durum böyle olunca özel okulların vergilendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. 5520 […]

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir mi?

Yazar: Musa ALBAYRAK* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ İş Kanunu’nun 11. maddesine göre belirli süreli iş sözleşmesi; “Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi […]

7394 Sayılı Kanun’un Vergisel Yenilikleri

Yazar: Fırat İNSEL* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ 25 Mart 2022 tarihinde TBMM gündemine giren Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul […]

SGK Tarafından Vazife Malûllerine Sağlanan Haklar

Yazar: Fahrettin YÜKSEK* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Ülkemiz jeopolitik konumunun değeri dolayısıyla “Coğrafya Kaderdir” sözünün tecellisi gereğiymiş gibi tarih boyunca dış mihrakların göz diktiği ancak bu mihrakların kurdukları hayallerin sürekli kabuslarla sonlandığı bir coğrafya üzerinde yer almaktadır. Buna rağmen bu mihrakların, hiç bir dönem […]

193. Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Tüm Mükellefler İçin İndirilebilecek Sigorta, Eğitim ve Sağlık Harcamaları (E-Yaklaşım)

Yazar: Mehmet Feyzi BİRGİLİ* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Türkiye’de yaşayan her kişi eğer bir gelir elde ediyorsa elde ettiği kazanç veya iradı ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazançlardan birine veya birkaçı için beyanname vererek vergi vermek ile mükelleftir. […]