Yaklaşım Logo

7338 Sayılı Kanun Sonrası Kamudan Olan Alacakların Şüphelilik Durumu

Yazar: Altar Ömer ARPACI* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Devletin kamu görevlerini ve hizmetlerini yerine getirmesi için kişi­lerden rızalarına bakılmaksızın ve karşılık aranmaksızın cebri olarak aldığı bir kamu geliri olan vergi, devletlerce çeşitli kriterlere göre alınmaktadır..Bu kriterlerin en başta geleni ve çeşitli devletler tarafından yaygın […]

Kalp Krizi Hangi Hallerde Kurumca İş Kazası Sayılır?

Yazar: Serdar GÜNAY* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Kalp krizi geçiren sigortalılara ait sigorta olayları -bildirilen olay işten veya işyerinden kaynaklanan bir neden (harici neden) olmayan hallerde-Kurumca kalp damar hastalığının bir sonucu olması nedeniyle iş kazası olarak sayılmamış ve hastalık olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu olayların […]

Kuyum Ticareti, Yetki Belgesi Verme Şartları ve Konuya İlişkin Önemli Bilgiler

Yazar: Nuray ÇELİK CEYLAN* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Kuyum, değerli metal ve taşlardan yapılan süs eşyası anlamına gelmektedir. Kuyumculuk dediğimizde değerli madenlerin işlenmesi, şekillendirilmesi, montesi gibi pek çok işlem aklımıza gelmektedir. Kuyumcu ise bahsettiğimiz çeşitli işlemleri yapan kişiyi ifade etmektedir. Kuyumculuk mesleği geçmişten […]

Limited Şirketlerin Organ Eksikliği Nedeniyle Feshi (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa YAVUZ* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Limited şirketler, en az bir gerçek veya tüzel kişinin, belli bir ekonomik amaç ve konu ile uğraşmak üzere bir unvan altında kurdukları, esas sermayesi belirli ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleridir. […]

5258 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Tarımsal Destekler ve Yapılması Gereken Birkaç Düzenlemenin Analizi

Yazar: Levent BAŞAK* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Günümüz ekonomik şartları ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durum da göstermektedir ki tarım sektörü gelecekte “su sektörü” ile birlikte ülkeler açısından hayati bir öneme sahip olacaktır. Gelecekte dünyayı tarım ve su savaşlarının beklediğini söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. […]

1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü“Nün İş Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Erol GÜNER* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası’nın 44. maddesi genel tatil günlerinde ve ulusal bayramda çalışmayı, 47. maddesi ise, genel tatil ücretini düzenlemiş bulunmaktadır. Genel tatil ve ulusal bayram günlerinin neler olduğu ve uygulama şekilleri ayrıca […]

2022 Yılında Veraset ve İntikal Yoluyla (İvazsız Olarak) Elde Edilen Edinimlerde Uygulanacak İstisna Tutarları, Verginin Hesaplanması ve Beyanı (E-Yaklaşım)

Yazar: Mehmet YÜCEL* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Servet vergilerinin bilinen en eski şekli olan veraset ve intikal vergisi, M.Ö. VII yüzyıldaki Roma İmparatorluğuna kadar uzanmaktadır([1]). Veraset ve intikal vergisi, servet üzerinden alınan bir vergi olup ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri uygulanmaktadır([2]). Veraset ve intikal vergisi, […]

Vergi Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları Tarafından İnceleme Sırasında Vergi Suçu Fiili İşlenmiş Olduğunun Saptanması Halinde İnceleme Sonucu Beklenmeksizin Cumhuriyet Savcılığına Kamu Davası Açılması İçin Suç Raporu Düzenlenebilecektir (E-Yaklaşım)

Yazar: Nazlı Gaye ALPASLAN* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353     I- GİRİŞ Vergi Usul Kanunu ile bazı Kanunlarda düzenleme yapılmasına ilişkin 7318 sayılı Yasa 29.04.2021 tarihinde kabul edilerek, 30.04.2021 gün ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa’nın 5. maddesi 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7318 […]

Yabancı İşçi Çalıştırmada Turkuaz Kart Uygulaması

Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353     I- GİRİŞ Türkiye’de yabancıların istihdamını düzenleyen en son yasal düzenleme ile 28.07.2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu çıkarılmıştır(1). Bu Kanun ile daha önce uygulaması olmayan birçok konuda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bazı konulara yönelik yönetmelikler çıkarılmıştır. […]