Yaklaşım Logo

Üniversitelerin Basımevi veya Yayınevi Faaliyetlerinin Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu

Yazar: Ahmet EROL* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   Kötü insanı nitelemek için başka sözcük arama; kötü, kötüdür. Ahmet EROL I- GİRİŞ Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin birçoğunda üniversite bünyesindeki kitap ve dergi basımını gerçekleştirmek üzere basımevleri veya yayınevleri bulunmaktadır.  Bu basımevleri veya yayınevleri yalnızca üniversiteler bünyesindeki fakülte, […]

ÖTV IV Sayılı Listede Yer Alan Malların İthalinden Önce Yapılan Ardiye Hizmet Bedeli İthalde Alınan ÖTV Matrahına Dahil midir?

Yazar: Yiğit YILDIZ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Vergi, politika yapıcıların çeşitli sosyo-ekonomik amaçlarla başvurduğu etkili bir maliye politikası aracıdır. Vergiler ile bir yandan devlet hazinesine gelir sağlanırken, diğer yandan da yaşanılan ekonomik dalgalanmalar giderilebilmektedir. Dış ticaret üzerinden alınan vergiler ise bir ülkenin bağımsızlığı […]

Limited Şirket Ortaklarının Ek Ödeme Yükümlülüğü

Yazar: Soner ALTAŞ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Limited şirket, ortaklarından ayrı müstakil bir tüzel kişiliğe sahiptir. Bu nedenle, limited şirketin borçlarından, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile amme alacaklarına ilişkin olarak ortaklara yüklenilen sorumluluğa dair istisnaî haller haricinde, ortaklar değil bizzat […]

Şirketin Ticari Aracını Şirketin İşçisi Olmayan Birisinin Kullanması Durumunda SGK Tarafından Şirkete Ceza Uygulanacaktır (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet AĞAR* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu ile İl Emniyet Müdürlükleri arasında, 2021’den beri kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, birlikte yürütülen proje kapsamında emniyet ekiplerince yapılan trafik denetimleri sırasında, ticari aracın tüzel kişiye (Şirkete) ait ise şoförün sigortalı olup olmadığı sorgulanıyor. […]

Vergisel Açıdan Home Ofis Giderleri

Yazar: Mehmet MAÇ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ İkametgah olan konutun aynı zamanda işyeri olarak da kullanılması halinde konuta ait hangi giderlerin masraf yazılabileceği, hangi KDV’lerin indirilebileceği, gibi vergisel hususlar bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Hem konut hem de ofis olarak kullanılan bu yerler home […]

Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcılarından Temin Edilen Reklam Hizmetlerine İlişkin Harcamaların Vergi Kanunları Karışışındaki Durumu

Yazar: Yener ŞENGEL* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Reklam harcamaları işletmeler için en gerekli harcama türlerinden bir tanesidir. Mükellefler reklam harcamalarını daha çok medya (TV, Radyo, İnternet) aracılığıyla yapmaktadırlar. Dijital çağ ile birlikte mükellefler reklam harcamalarını dana çok sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirmektedirler. Yurtiçi veya […]

Adi Şirketin (Ortaklığın) Devrine ve Feshine Yönelik İşlemler

Yazar: Ufuk ÜNLÜ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Bilindiği üzere adi ortaklıklar sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. Bu nedenle şirketle ve şirketin mal varlığı ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte sorumludurlar ve nihayetinde birlikte hareket etmek zorundadırlar. Ticari yaşamın bir gerekliliği […]

e-Bildirge Belge Türü 13 Açmazı Nedir? (E-Yaklaşım)

Yazar: Vedat İLKİ* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ SGK verilecek belge türlerinden biri de 13 No.lu belge türü olup,işsizlik sigortasından muaf olacaklar için seçilecektir. SGK Primler Genel Müdürlüğü’nce Genel Yazıda bu konuda değişikliğe gidilmiştir. ”İfade edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; işçi sendikaları ve konfederasyonları […]

Vergide Neler Yapıyoruz?-I

Yazar: Haldun DARICI* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Covid-19 pandemisi, yangınlar, seller, depremler gibi tabii afetler, yüksek enflasyon ve ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar, nihayetinde Ukrayna savaşının olumsuz etkileri…Sayılan bütün bu gelişmeler çok kısa bir süreçte – son iki yıl içerisinde ülkemizin karşı karşıya kalmış olduğu […]

Finansman Gider Kısıtlaması ve Uygulamada Doğabilecek Sorunlar

Yazar: Ahmet SAĞLI* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Özellikle yabancı kaynakla finanse edilen şirketler açısından önemli vergisel sonuçları olan finansman gider kısıtlaması ve ilgili düzenlemelerin uygulanmasında sorunlara neden olabilecek bazı konular gündemde yer buluyor. Bu makalemiz ile bu önemli konuyu detaylıca incelemek, uygulamada karşılaşılan sorunlara […]