Yaklaşım Logo

Şirketin Ticari Aracını Şirketin İşçisi Olmayan Birisinin Kullanması Durumunda SGK Tarafından Şirkete Ceza Uygulanacaktır (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet AĞAR* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu ile İl Emniyet Müdürlükleri arasında, 2021’den beri kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, birlikte yürütülen proje kapsamında emniyet ekiplerince yapılan trafik denetimleri sırasında, ticari aracın tüzel kişiye (Şirkete) ait ise şoförün sigortalı olup olmadığı sorgulanıyor. […]

Vergisel Açıdan Home Ofis Giderleri

Yazar: Mehmet MAÇ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ İkametgah olan konutun aynı zamanda işyeri olarak da kullanılması halinde konuta ait hangi giderlerin masraf yazılabileceği, hangi KDV’lerin indirilebileceği, gibi vergisel hususlar bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Hem konut hem de ofis olarak kullanılan bu yerler home […]

Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcılarından Temin Edilen Reklam Hizmetlerine İlişkin Harcamaların Vergi Kanunları Karışışındaki Durumu

Yazar: Yener ŞENGEL* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Reklam harcamaları işletmeler için en gerekli harcama türlerinden bir tanesidir. Mükellefler reklam harcamalarını daha çok medya (TV, Radyo, İnternet) aracılığıyla yapmaktadırlar. Dijital çağ ile birlikte mükellefler reklam harcamalarını dana çok sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirmektedirler. Yurtiçi veya […]

Adi Şirketin (Ortaklığın) Devrine ve Feshine Yönelik İşlemler

Yazar: Ufuk ÜNLÜ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Bilindiği üzere adi ortaklıklar sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. Bu nedenle şirketle ve şirketin mal varlığı ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte sorumludurlar ve nihayetinde birlikte hareket etmek zorundadırlar. Ticari yaşamın bir gerekliliği […]

e-Bildirge Belge Türü 13 Açmazı Nedir? (E-Yaklaşım)

Yazar: Vedat İLKİ* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ SGK verilecek belge türlerinden biri de 13 No.lu belge türü olup,işsizlik sigortasından muaf olacaklar için seçilecektir. SGK Primler Genel Müdürlüğü’nce Genel Yazıda bu konuda değişikliğe gidilmiştir. ”İfade edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; işçi sendikaları ve konfederasyonları […]

Vergide Neler Yapıyoruz?-I

Yazar: Haldun DARICI* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Covid-19 pandemisi, yangınlar, seller, depremler gibi tabii afetler, yüksek enflasyon ve ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar, nihayetinde Ukrayna savaşının olumsuz etkileri…Sayılan bütün bu gelişmeler çok kısa bir süreçte – son iki yıl içerisinde ülkemizin karşı karşıya kalmış olduğu […]

Finansman Gider Kısıtlaması ve Uygulamada Doğabilecek Sorunlar

Yazar: Ahmet SAĞLI* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Özellikle yabancı kaynakla finanse edilen şirketler açısından önemli vergisel sonuçları olan finansman gider kısıtlaması ve ilgili düzenlemelerin uygulanmasında sorunlara neden olabilecek bazı konular gündemde yer buluyor. Bu makalemiz ile bu önemli konuyu detaylıca incelemek, uygulamada karşılaşılan sorunlara […]

Anonim Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Anonim şirketler, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan, bir veya daha fazla gerçek yahut tüzel kişi tarafından kurulabilen şirketlerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, esas sermaye sistemini benimseyen anonim […]

Kurumsal e-Posta Prosedürünün Belirlenmesinde Hangi Hususlar Dikkate Alınmalıdır? (E-Yaklaşım)

Yazar: Çetin SONKAYA* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Üretim ölçeklerinin büyüdüğü işletmelerde yeterli ve zamanlı bilgi akışının karar alma süreçlerini desteklemesi, dış paydaşlarla (tedarikçiler, müşteriler, düzenleyici otoriteler gibi) gerçekleştirilen iletişimin belirli standart ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi,  hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlaması amacıyla kurumsal e-posta […]

Yatırımlar Nedeniyle İndirimli Vergi Uygulaması ve Yeniden Değerleme

Yazar: Mehmet Emin AKYOL* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Yatırımlara sağlanan vergisel teşviklerin başında yatırımdan elde edilen kazançların indirimli oranla vergilendirilmesi gelmektedir. Söz konusu uygulama KVK’nın 32/A maddesinde düzenlenmiş olup, yatırım harcamaları üzerinden yatırıma katkı tutarı hesaplanması ve yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar kazancın indirimli […]